Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla rodziców i opiekunów osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi

Fundacja "Tęczowy Parasol" prowadzi punkt konsultacyjny dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi.

Zdajemy sobie sprawę, że terapia prowadzona przez pedagoga to nie wszystko. Ważne jest dla nas, aby rodzic po powrocie do domu, podczas zakupów, spacerów i innych codziennych obowiązków, również potrafił poradzić sobie z niejednokrotnie trudnymi sytuacjami wynikającymi z zaburzeń dziecka, dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom, mając na uwadze dobro dziecka, jak również dbając o ciągły jego rozwój, wspierami rodziców - prowadząc punkt konsultacyjny działający w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji. Dzięki temu rodzice nie są pozostawieni sami sobie.

Podczas bezpłatnych konsultacji opiekunowie osób z zaburzeniami rozwoju zdobywają niezbędną wiedzę, umiejętności umożliwiające zapewnienie właściwej opieki i prowadzenie codziennej rehabilitacji, oraz zapoznają się z nowinkami dotyczącymi edukacji i terapii swoich dzieci.