Darmowy program księgowy TaxMachine, kliknij aby pobrać.

Darmowy program księgowo-podatkowy - TaxMachine wersja darmowa od OPP

Program księgowo-podatkowy TaxMachine to specjalna darmowa wersja programu dla małych firm i biur rachunkowych. Przydaje się także w większych firmach. Program ma wbudowane liczne funkcji, wśród których najważniejsze to:

 • prowadzenie ksiąg podatkowych, w tym podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR) i ryczałtu ewidencjonowanego,
 • prowadzenie ewidencji VAT (rejestry VAT),
 • tworzenie plików JPK (w tym JPK VAT, JPK_V7 - JPK_V7M, JPK_V7K) i wysyłanie ich przez internet do systemu Ministerstwa Finansów,
 • scalanie, weryfikacja i import plików JPK,
 • e-Deklaracje - wysyłanie deklaracji przez internet, z elektronicznym podpisem kwalifikowanym i bez podpisu,
 • można prowadzić nieograniczoną liczbę podatników, płatników, pracowników,
 • automatyczne generowanie deklaracji VAT (VAT-7, VAT-7K, VAT-UE) i rocznych zeznań podatkowych PIT (PIT-36, PIT-36L, PIT-28) na podstawie zapisów w księgach i ewidencjach,
 • automatyczne wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy (PIT) i ryczałt (PPE),
 • ewidencja wyposażenia,
 • wystawianie faktur, w tym faktur w walutach obcych, wystawione faktury księgują się automatycznie w księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji ryczałtu,
 • listy płac, umowy zlecenia, umowy o dzieło, rachunki do umów zlecenia i o dzieło,
 • automatyczne generowanie PIT-4R, PIT-11, karty wynagrodzeń na podstawie list płac i rachunków do umów zlecenia i o dzieło,
 • ewidencja środków trwałych,
 • ewidencja przebiegu pojazdów,
 • ponad 400 aktywnych formularzy, w tym większość obowiązujących deklaracji, zeznań i informacji podatkowych, druki rejestracyjne VAT, deklaracje związane z podatkiem dochodowym od wynagrodzeń pracowników (PIT-11, PIT-4R, PIT-8C, PIT-8AR, PIT-40), deklaracje CIT i wiele innych,
 • automatyczne aktualizacje programu przez internet,
 • pobieranie kursów walut z serwisu NBP,
 • wbudowany arkusz kalkulacyjny,
 • wysyłanie wiadomości e-mail bezpośrednio z programu razem z załącnzikami (np. wysyłka deklaracji, formularzy i innych wydruków do klientów, pracowników, kontrahentów),
 • program posiada na bieżaco aktualizowaną Centralną Bazę Firm z całej Polski oraz dostęp do bazy internetowej REGON, dzięki temu nie trzeba wprowadzać danych firm podczas księgowania i wystawiania faktur,
 • i wiele innych.

Dzięki programowi realizowanemu przez naszą Fundację w ramach działalności statutowej pożytku publicznego możesz teraz całkiem bezpłatnie otrzymać licencję na pełną wersję programu księgowego TaxMachine. Dotyczy to także zastosowań profesjonalnych, w biurach rachunkowych i innych podmiotach świadczących usługi księgowe profesjonalnie.

Programem TaxMachine wystawisz faktury, zaksięgujesz wszystkie dokumenty, wyliczysz zaliczki na podatek dochodowy, utworzysz deklaracje VAT-7, VAT-UE, VAT-27 i wyślesz je przez internet, wystawisz deklaracje roczne PIT i dostarczysz przez e-Deklaracje do swojego Urzędu Skarbowego. Jest to jedyny tak kompletny program księgowy i podatkowy za darmo!

Po instalacji prosimy zapoznać się z dokumentacją programu, ułatwi to rozpoczęcie pracy z programem. W szczególności prosimy zapoznać się z tematami:

Program udostępniany przez Fundację Tęczowy Parasol, Organizację Pożytku Publicznego, w ramach statutowej działalności pożytku publicznego we współpracy z producentem programu.

Wypełniając programem TaxMachine PITy roczne za siebie i innych podatników przekazujesz 1% podatku Fundacji "Tęczowy Parasol". Twoje wsparcie będzie przeznaczone na finansowanie działalności statutowej pożytku publicznego Fundacji. Przekazując 1% podatku naszej Fundacji otrzymacie Państwo darmową subskrypcję aktualizacji dla programu TaxMachine, więcej szczegółow na temat przekazywania 1% podatku oraz subskrypcji aktualizacji po okresie darmowym znajduje się na stronie: Darmowa subskrypcja aktualizacji programu TaxMachine.

Rejestracja darmowego programu TaxMachine

Rejestracja darmowego programu TaxMachine umożliwia rozliczanie przekazanego 1% podatku na darmową subskrypcję aktualizacji.

Dzięki rejestracji możliwe jest rozliczenie 1% podatku przekazanego z komputerów użytkownika (może to być jeden lub więcej komputerów z których przekazano 1% podatku, w celu szczegółowym na PIT-ach przekazywane są identyfikatory komputerów) na subskrypcje aktualizacji programu TaxMachine zainstalowanego na jednym lub większej ilości aktualinie używanych komputerów użytkownika. 

Po rejestracji subskrypcje będą automatycznie przedłużane z salda przekazanego 1% podatku na 30 dni przed wygaśnięciem aktualnej subskrypcji.

Rejestracja użytkownika powoduje także, że identyfikatorem przekazywanym w celu szczegółowym zeznań PIT nie będzie już identyfikator maszyny lecz identyfikator użytkownika. Nie ma to dla Państwa większego znaczenia, ale eliminuje to konieczność przenoszenia sald 1% podatku księgowanych na kontach komputerów na konta użytkowników, wpłaty z 1% będą bezpośrednio księgowane na kontach użytkowników.

Rejestracja odbywa się w Kreatorze rejestracji programu TaxMachine:

rejestracja uzytkownika

Kreator rejestracji uruchamiany jest z zakładki Konfiguracja:

rejestracja uzytkownika menu

Darmowa subskrypcja aktualizacji programu TaxMachine

Fundacja "Tęczowy Parasol" udostępnia podatnikom darmową licencję programu księgowego TaxMachine w wersji Profesjonalnej. Bezpłatne aktualizacje dla obecnie rejestrowanych kont użytkownika i komputerów będą dostępne do dnia 2021-10-15.

Prosimy o przekazywanie 1% podatku dla Fundacji na numer KRS i cel szczegółówy automatycznie wpisywany do zeznań PIT w programie. Dzięki temu otrzymacie Państwo bezpłatną subskrypcję aktualizacji na dalszy okres, a Fundacja pozyska środki niezbędne do kontynuowania tego projektu.

Rozliczenie wpłat z PIT za rok poprzedni nastąpi w pierwszej połowie października (czyli np. 1% z PIT za 2020 rozliczany będzie w październiku 2021), wpłaty 1% automatycznie przedłużą subskrypcję na kolejny okres. Przedłużenie nastąpi o okres wyliczony według obowiązującej w dniu rozliczenia ceny subskrypcji rocznej programu TaxMachine w wersji Profesjonalnej.

Aby przekazać 1% podatku nie trzeba nic robić, program automatycznie wpisze KRS i cel szczegółowy z identyfikatorem użytkownika, który identyfikuje wpłatę jako pochodzącą od Państwa. Program musi być zarejestrowany aby mógł wpisać prawidłowy identyfikator użytkownika (UID). Jeżeli program nie był zarejestrowany w momencie tworzenia zeznania PIT to rozliczenie 1% na konto użytkownika nie będzie możliwe.

Na poniższym zrzucie widać jak to wygląda na deklaracji PIT-37 (zawartość pola celu szczegółowego jest przykładowa, u Państwa będzie inna):

procent cel szczegolowy

Jednocześnie przypominamy, że darmowy program TaxMachine umożliwia zmianę domyślnego numeru KRS oraz celu szczegółowego i tym samym przekazanie 1% podatku na inny cel. Podatnicy, którzy nie mogą przekazać 1% podatku dla Fundacji, będą mogli nabyć subskrypcję aktualizacji programu TaxMachine na kolejne okresy na stronie producenta programu.