Darmowy program księgowy TaxMachine, kliknij aby pobrać.

Darmowa subskrypcja aktualizacji programu TaxMachine

Fundacja "Tęczowy Parasol" przekazuje podatnikom darowiznę w postaci licencji programu księgowego TaxMachine w wersji darmowej OPP. Bezpłatne aktualizacje dla obecnie rejestrowanych kont użytkownika i komputerów będą dostępne do dnia 2024-10-15.

Prosimy o przekazywanie 1,5% podatku od osób fizycznych dla Fundacji na numer KRS i cel szczegółowy automatycznie wpisywany do zeznań PIT w programie. Dzięki temu otrzymacie Państwo darowiznę w postacie bezpłatnej subskrypcji aktualizacji na dalszy okres, a Fundacja pozyska środki niezbędne do kontynuowania tego projektu.

Rozliczenie wpłat z PIT za rok poprzedni nastąpi w pierwszej połowie października (czyli np. 1,5% z PIT za 2023 rozliczany będzie w październiku 2024), wpłaty 1,5% automatycznie przedłużą subskrypcję na kolejny okres. Przekazanie darowizny w postacie bezpłatnego przedłużenia subskrypcji aktualizacji następuje nie wcześniej niż 1 miesiąc przed zakończeniem bieżącego okresu darmowej subskrypcji i o okres nie dłuższy niż 1 rok.

Osoby, które przekażą 1,5% podatku, otrzymają od Fundacji darowiznę w postaci subskrypcji aktualizacji o wartości 25% sumy przekazanych kwot 1,5% podatku. Identyfikacja wpłat odbywa się po numerze użytkownika (numer "UID") wpisywanym w polu celu szczegółowego w zeznaniu PIT.

Bezpłatne przedłużenie subskrypcji (darowizna) nastąpi o okres wyliczony według obowiązującej w dniu przekazania darowizny ceny subskrypcji rocznej programu TaxMachine w wersji profesjonalnej, podanej na stronie producenta programu, która obecnie wynosi 390 zł. Subskrypcja jest przedłużana o okres krótszy niż 1 rok jeżeli aktualne saldo 25% przekazanego 1,5% podatku jest niższe niż cena subskrypcji dla wersji profesjonalnej.

Darowizny przekazywane są przez Fundację Tęczowy Parasol w ramach wykonywania statutowej działalności pożytku publicznego w zakresie:

  • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
  • działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

Aby przekazać 1,5% podatku nie trzeba nic robić, program automatycznie wpisze KRS i cel szczegółowy z identyfikatorem użytkownika, który identyfikuje wpłatę jako pochodzącą od Państwa. Program musi być zarejestrowany aby mógł wpisać prawidłowy identyfikator użytkownika (UID). Jeżeli program nie był zarejestrowany w momencie tworzenia zeznania PIT to rozliczenie 1,5% na konto użytkownika nie będzie możliwe.

Na poniższym zrzucie widać jak to wygląda na deklaracji PIT-37 (zawartość pola celu szczegółowego jest przykładowa, u Państwa będzie inna):

pity procent

Jednocześnie przypominamy, że program TaxMachine w wersji darmowej OPP umożliwia zmianę domyślnego numeru KRS oraz celu szczegółowego i tym samym przekazanie 1,5% podatku na inny cel.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i nie świadczy żadnych odpłatnych usług, w tym nie sprzedaje subskrypcji aktualizacji do programu TaxMachine. Obowiązek opłacenia podatków od otrzymanych darowizn spoczywa na obdarowanym.