Program PITy 2020/2021 najnowsza wersja, kliknij aby pobrać i rozliczyć swoje PITY

PIT-38

Druk PIT-38 składamy w Urzędzie Skarbowym jeżeli uzyskaliśmy przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych, udziałów w spółkach prawa handlowego. PIT-38 składamy także w przypadku objęcia udziałów w spółkach prawa handlowego lub w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny inny niż przedsiębiorstwo lub jego część.

Termin złożenia deklaracji PIT-38 to 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym, przy czym jeżeli dzień ten wypada w dniu ustawowo wolnym od pracy to termin przesuwa się na pierwszy dzień roboczy po tym terminie.

PIT-38 najczęściej wypełniamy na podstawie otrzymanego z biura makleskiego druku PIT-8C. W tym typowym przypadku przepisujemy odpowiednie kwoty z tego formularza do druku PIT-38, w tym kwotę przychodów oraz wartość kosztu uzyskania tych przychodów. Czasem może się zdarzyć że biuro makreskie nie uwzględni wszystkich kosztów uzyskania przychodów, np. wszystkich kosztów związanych z nabyciem papierów wartościowych, pamiętajmy by sprawdzić te kwoty i dodać koszty które ponieśliśmy w związku z nabyciem o których nie wie biuro maklerskie.

Pamiętajmy, że PIT-38 małżonkowie składają zawsze osobno, nie można składać tej deklaracji wspólnie.

Poniżej widać deklarację PIT-38 utworzoną w programie PITy 2020/2021. Program ten jest bardzo wygodny jeśli chodzi o rozliczanie PITów rocznych, dodatkowo jest całkiem darmowy w każdych zastosowaniach, także komercyjnych.

pit 38