O fundacji

opp2Fundacja "Tęczowy Parasol" została założona w 2011 roku. Fundacja "Tęczowy Parasol" jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000393013 i posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Wsparcie na osób niepełnosprawnych

Jednym z celów Fundacji Tęczowy Parasol jest inicjowanie i realizowanie różnych form pomocy osobom niepełnosprawnym, w tym głównie z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, oraz ich rodzinom. W ramach tego projektu Fundacja prowadzi zajęcia terapii behawioralnej i zajęcia edukacyjne dla dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju. Zajęcia te są prowadzone przez doświadczonych pedagogów specjalnych w ramach odpłatnej działalności statutowej Fundacji.aspergers children

Pomoc w pozyskiwaniu środków na leczenie

Fundacja pomaga także osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w pozyskiwaniu środków niezbędnych do leczenia, rehabilitacji, zakupu niezbędnego sprzętu oraz ogólnie na poprawę bytu osoby niepełnosprawnej poprzez prowadzenie subkont, na których podopieczni Fundacji mogą gromadzić środki pieniężne z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z artykułem 45c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Cała wartość wpływów na subkoncie podopiecznego pozostaje do jego dyspozycji. Fundacja nie pobiera żadnych opłat za prowadzenie subkonta. Dodatkowo Fundacja bezpłatnie udostępnia każdemu podopiecznemu darmowy program do rozliczania zeznań PIT z wpisanym na stałe numerem KRS Fundacji oraz identyfikatorem subkonta podopiecznego. Jak zostać podopiecznym Fundacji?

Wsparcie innych organizacji pozarządowych

Fundacja prowadzi także projekty mające na celu wspieranie innych organizacji pozarządowych.

Darmowy dedykowany program PITy 2021/2022

Udostępniamy wszystkim Organizacjom Pożytku Publicznego możliwość bezpłatnego wygenerowania dedykowanego programu PITy 2021/2022, organizacje mogą udostępniać taki program podatnikom i pozyskiwać dzięki temu dodatkowe środki na prowadzenie działalności pożytku publicznego. Można wygenerować dowolną ilość różnych wersji programu np. dla podopiecznych i udostępniać w dowolnej postaci i dowolnej ilości całkowicie bez opłat. Więcej informacji na ten temat na stronie: Darmowy dedykowany program PITy 2021/2022 dla każdej OPP.

Projekt "1% dla non-profit"

W skrócie jest to bezpłatny program promocji dla OPP, którego celem jest pozyskanie dla Państwa OPP dodatkowych przychodów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wykorzystując projekt Google Ad Grants, dedykowany program PITy (o którym już wspominaliśmy wyżej) oraz naszą infrastrukturę informatyczną realizujemy dla Organizacji Pożytku Publicznego kampanię mającą na celu pozyskiwanie 1% podatku. Projekt ten jest całkiem bezpłatny dla OPP, wszelkie koszty ponoszone są przez naszą Fundację w ramach działalności statutowej pożytku publicznego. Więcej szczegółów i informacji na temat zgłaszania organizacji do tego projektu znajduje się na stronie projektu: opp.ftpa.pl. Na tej stronie można także generować bezpłatne dedykowne programy PITy 2021/2022.