Darmowy program księgowy TaxMachine, kliknij aby pobrać.

Wysyłanie JPK VAT w darmowym programie TaxMachine

W dokumencie tym pokazujemy jak wysyłać JPK VAT (jednolity plik kontrolny), a także pozostałe obsługiwane przez program pliki JPK, do systemu e-Dokumenty Ministerstwa Finansów. Jeżeli spotykasz się z programem TaxMachine po raz pierwszy to sugerujemy rozpocząć poznawanie tego programu od przeczytania wstępu to TaxMachine, gdzie dowiesz się do czego on służy i poznasz podstawowe zasady pracy: http://taxmachine.pl/taxmachine/informacje/taxmachine-wprowadzenie.html.

Program TaxMachine nie tylko generuje pliki JPK, ale także pozwala na ich scalanie i import. Program posiada także opcję weryfikacji pliku JPK na zgodność ze schematem publikowanym przez Ministerstwo Finansów. Scalanie, import, weryfikacja i wysyłka działa także dla plików wygenerowanych w innych programach, więcej szczegółów na stronie producenta.

Tworzenie i wysyłanie jednolitego pliku kontrolnego JPK VAT w darmowym programie księgowym TaxMachine przedstawimy dla poniższych przykładowych danych w ewidencji księgowej.

lista dokumentow ksiegowych

 

Przechodzimy na węzeł Dokumenty pod firmą i klikamy Dodaj, następnie z listy dokumentów wybieramy JPK VAT i klikamy Wybierz:

jpk dodaj

 

Plik JPK_VAT można także dodać z poziomu listy dokumentów księgowych:

jpk dodaj dokumenty ksiegowe

 

Następnie w oknie nowego dokumentu JPK wybieramy rok i miesiąc (domyślnie poprzedni miesiąc) i klikamy Generuj plik, pojawi się treść dokumentu XML wygenerowana na podstawie zapisów w rejestrach VAT. Proszę zauważyć, że dostępna jest także opcja wczytywania JPK z pliku, dzięki temu można wysyłać JPK VAT wygenerowane w innym programie, w którym nie ma opcji wysyłki online.

jpk generowanie

 

Następnie klikamy Wyślij e-Dokument, otworzy się okno wysyłki e-dokumentu (jest to to samo okno w którym wysyłamy e-Deklaracje). Sprawdzamy czy zaznaczony jest właściwy certyfikat (na ten moment podpis elektroniczny w postaci certyfikatu jest niezbędny, Ministerstwo nie przewidziało innego sposobu podpisywania e-dokumentów JPK), wpisujemy PIN i klikamy Podpisz i wyślij:

jpk 5

 

Program podpisuje plik JPK i wysyła go do systemu Ministerstwa Finansów. Po udanej wysyłce pojawi się kod 120 oznaczający, że przesłany dokument jest weryfikowany. Obecnie weryfikacja zajmuje systemowi Ministerstwa Finansów 10 minut. Tak więc na ten moment klikamy wyjdź i zamykamy okno pliku JPK.

jpk 6

 

Po upływie 10 minut (lub później, gdy będziemy mieć czas) wchodzimy ponownie do zapisanego dokumentu JPK klikając na nim podwójnie lub klikając Edytuj:

jpk 8

 

Następnie w oknie dokumentu JPK klikamy przycisk Wyślij e-Dokument, następnie Pobierz poświadczenie. Pojawi się kod statusu 200, czyli plik został przyjęty i pozytywnie zweryfikowany przez system Ministerstwa Finansów. Klilkamy Wyjdź.

jpk 7

 

Aby zobaczyć druk Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) klikamy przycisk Poświadczenie odbioru w oknie dokumentu JPK, pojawi się druk UPO który możemy wydrukować.

jpk 9

Zobacz też: http://taxmachine.pl/taxmachine-2/jpk/tworzenie-i-wysylanie-plikow-jpk.html.

Podpisywanie plików JPK Profilem Zaufanym (EPUAP)

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że Ministerstwo Cyfryzacji na chwilę obecną nie zezwala na dostęp do systemu Profilu Zaufanego podmiotom innym niż podmioty publiczne.

W związku z tym podpisywanie plików JPK Profilem Zaufanym jest możliwe tylko w programie udostępnianym przez Ministerstwo Finansów na stronie:

http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk/klient-jpk

Aby podpisać w ten sposób plik wygenerowany w programie TaxMachine należy zapisać go do pliku:

podpisywanie jpk profilem zaufanym 1

Następnie w głównym oknie programu Klient JPK klikamy "Wyślij dokument", następnie "Dodaj dokument" i wskazujemy zapisany plik:

podpisywanie jpk profilem zaufanym 2

Po przejściu do kroku "Złożenie podpisu kwalifikowanego" klikamy "Podpisz wszystkie pliki metadanych z użyciem Profilu Zaufanego". Pojawi się okienko z linkiem do serwisu Profilu Zaufanego, po kliknięciu na ten link otworzy się okno przeglądarki w którym logujemy się do Profilu Zaufanego i potwierdzamy złożenie podpisu. Po złożeniu podpisu należy kliknąć przycisk "OK" w oknie z linkiem.

podpisywanie jpk profilem zaufanym 3

Po zatwierdzeniu podpisu pojawi się informacja że udało się podpisać dokument. Klikamy OK i Kontynuuj.

podpisywanie jpk profilem zaufanym 4

Kolejny krok to wysyłka podpisanego dokumentu. Klikamy "Rozpocznij wysyłkę" aby wysłać dokument.

podpisywanie jpk profilem zaufanym 5