Terapia behawioralna i edukacja dzieci autystycznych

terapiaFundacja prowadzi zajęcia edukacyjne, zajęcia z zakresu terapii behawioralnej oraz terapii zachowań dla dzieci z: upośledzeniem, autyzmem oraz pokrewnymi zaburzeniami. Zajęcia te są prowadzone w ramach odpłatnej działalności statutowej Fundacji. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych pedagogów specjalnych, posiadających wieloletnią praktykę w pracy z dziećmi autystycznymi.

Działalność wspierająca rozwój dzieci, zarówno pod względem edukacyjnym, jak i terapii zachowań daje wymierne efekty w postaci znacznej poprawy w zakresie funkcjonowania podopiecznych Fundacji, świadczy o tym coraz większe zainteresowanie rodziców tą formą działalności Fundacji.

Tags: terapia, edukacja, dzieci autystyczne