Jak założyć subkonto w celu pozyskiwania 1% podatku?

1 procent podatkuAby założyć subkonto i stać się podopiecznym Fundacji należy przesłać następujące dokumenty:

  1. Wniosek o założenie subkonta wraz z opisem choroby. Powinien on zawierać oryginalny podpis kandydata, rodzica lub prawnego opiekuna kandydata oraz dokładny adres zwrotny.
  2. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające chorobę kandydata w oryginale, wystawione przez lekarza specjalistę lub lekarza pierwszego kontaktu, lub inny dokument stwierdzający na co przyszły Podopieczny choruje
  3. Jeżeli kandydat na podopiecznego posiada orzeczenie o niepełnosprawności to należy także przesłać kopię tego dokumentu.

Na wskazany adres zostanie wysłane porozumienie oraz inne dokumenty do podpisania. Po zapoznaniu się z nimi należy je wypełnić i odesłać pojedyncze egzemplarze na adres Fundacji. W przypadku gdy dziecko jest niepełnoletnie wszystkie formalności w jego imieniu załatwiają rodzice lub opiekunowie prawni, w przypadku dzieci pełnoletnich formalności załatwiają osobiście (chyba, że są ubezwłasnowolnieni, wtedy formalności załatwiają rodzice lub opiekunowie prawni).

 

Dokumenty prosimy przesyłać na adres:
Fundacja "Tęczowy Parasol"
ul. Gajowa 31
42-229 Częstochowa

 

Wzory dokumentów:

  1. Wniosek o założenie subkonta.