Komu pomagamy?

Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. Nasza działalność jest głównie ukierunkowana na osoby z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami, niemniej zapraszamy również dzieci z innymi niepełnosprawnościami.

Tags: sunkonta