Articles Tagged ‘program księgowy’

Darmowy program księgowo-podatkowy - TaxMachine wersja darmowa od OPP

Program księgowo-podatkowy TaxMachine to specjalna darmowa wersja od OPP programu dla małych firm i biur rachunkowych. Przydaje się także w większych firmach. Program ma wbudowane liczne funkcji, w tym:

 • prowadzenie ksiąg podatkowych, w tym podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR) i ryczałtu ewidencjonowanego,
 • prowadzenie ewidencji VAT (rejestry VAT),
 • tworzenie plików JPK (w tym JPK VAT, JPK_V7 - JPK_V7M, JPK_V7K) i wysyłanie ich przez internet do systemu Ministerstwa Finansów,
 • scalanie, weryfikacja i import plików JPK,
 • e-Deklaracje - wysyłanie deklaracji przez internet, z elektronicznym podpisem kwalifikowanym i bez podpisu,
 • można prowadzić nieograniczoną liczbę podatników, płatników, pracowników,
 • automatyczne generowanie deklaracji VAT (VAT-7, VAT-7K, VAT-UE) i rocznych zeznań podatkowych PIT (PIT-36, PIT-36L, PIT-28) na podstawie zapisów w księgach i ewidencjach,
 • automatyczne wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy (PIT) i ryczałt (PPE),
 • ewidencja wyposażenia,
 • wystawianie faktur, w tym faktur w walutach obcych, wystawione faktury księgują się automatycznie w księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji ryczałtu,
 • listy płac, umowy zlecenia, umowy o dzieło, rachunki do umów zlecenia i o dzieło,
 • automatyczne generowanie PIT-4R, PIT-11, karty wynagrodzeń na podstawie list płac i rachunków do umów zlecenia i o dzieło,
 • ewidencja środków trwałych,
 • ewidencja przebiegu pojazdów,
 • ponad 400 aktywnych formularzy, w tym większość obowiązujących deklaracji, zeznań i informacji podatkowych, druki rejestracyjne VAT, deklaracje związane z podatkiem dochodowym od wynagrodzeń pracowników (PIT-11, PIT-4R, PIT-8C, PIT-8AR), deklaracje CIT i wiele innych,
 • automatyczne aktualizacje programu przez internet,
 • pobieranie kursów walut z serwisu NBP,
 • wbudowany arkusz kalkulacyjny,
 • wysyłanie wiadomości e-mail bezpośrednio z programu razem z załącnzikami (np. wysyłka deklaracji, formularzy i innych wydruków do klientów, pracowników, kontrahentów),
 • program posiada dostęp do bazy internetowej REGON, dzięki temu nie trzeba wprowadzać danych firm podczas księgowania i wystawiania faktur,
 • i wiele innych.

Dzięki programowi realizowanemu przez naszą Fundację w ramach działalności statutowej pożytku publicznego możesz bezpłatnie otrzymać licencję na program księgowy TaxMachine. Dotyczy to także zastosowań profesjonalnych, w biurach rachunkowych i innych podmiotach świadczących usługi księgowe profesjonalnie.

Programem TaxMachine wystawisz faktury, zaksięgujesz wszystkie dokumenty, wyliczysz zaliczki na podatek dochodowy, utworzysz deklaracje VAT-7, VAT-UE i wyślesz je przez internet, wystawisz deklaracje roczne PIT i dostarczysz przez e-Deklaracje do swojego Urzędu Skarbowego. Jest to jedyny tak kompletny program księgowy i podatkowy za darmo!

Po instalacji prosimy zapoznać się z dokumentacją programu, ułatwi to rozpoczęcie pracy z programem. W szczególności prosimy zapoznać się z tematami:

Program udostępniany przez Fundację Tęczowy Parasol, Organizację Pożytku Publicznego, w ramach statutowej działalności pożytku publicznego we współpracy z producentem programu.

Wypełniając programem TaxMachine PITy roczne za siebie i innych podatników możesz przekazać 1,5% podatku dla Fundacji "Tęczowy Parasol". Twoje wsparcie będzie przeznaczone na finansowanie działalności statutowej pożytku publicznego Fundacji. Przekazując 1,5% podatku naszej Fundacji otrzymacie Państwo darmową subskrypcję aktualizacji dla programu TaxMachine, więcej szczegółow na temat przekazywania 1,5% podatku oraz subskrypcji aktualizacji po okresie darmowym znajduje się na stronie: Darmowa subskrypcja aktualizacji programu TaxMachine.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i nie świadczy żadnych odpłatnych usług, w tym nie sprzedaje subskrypcji aktualizacji do programu TaxMachine.

Program księgowy

Tylko u nas bazpłatny program księgowy dla każdej firmy. Zawiera księgi podatkowe (w tym Księgę Przychodów i Rozchodów oraz Ryczałt), ewidencje VAT, listy płac, faktury, środki trwałe, ewidencję przebiegu pojazdów, deklaracje podatkowe (w tym VAT-7, VAT-7K i VAT-7D).