Program PITy 2020/2021 najnowsza wersja, kliknij aby pobrać i rozliczyć swoje PITY

PIT-37 za 2020 rok

Wśród podatników, których dotyczy obowiązek przekazania do urzędu skarbowego zeznania podatkowego za 2020 rok, najliczniejszą grupę stanowią podatnicy składający zeznanie na formularzu PIT-37. Z kolei najliczniej tą grupę reprezentują osoby osiągające przychody ze stosunku pracy oraz emeryci i renciści. W związku z tym niniejszy artykuł i nasz bezpłatny program TaxMachine PITy 2020/2021 adresowany jest przede wszystkim do tej grupy podatników, chociaż rozwiązania prawne dotyczą wszystkich tych osób, które w roku podatkowym 2020 osiągnęły przychody:

  • opodatkowane na zasadach ogólnych przy których zastosowanie ma skala podatkowa,
  • za pośrednictwem płatnika, 
  • ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poniżej widać PIT-37 sporządziny w programie TaxMachine PITy 2020/2021:

pit 37

Program TaxMachine PITy 2020/2021 - najlepszy sposób na PIT-37

Podatnikowi, który zgromadził wszystkie dokumenty, na podstawie których wykazać może swoje dochody jak również zastosować wszystkie możliwe ulgi i odliczenia, proponujemy skorzystanie z naszego programu TaxMachine PIT-y 2020/2021, który sprawia, że wypełnienie formularza PIT 37 i niezbędnych załączników nie powinno nastręczać większych problemów.

Program PIT-y 2020/2021 jest wyjątkowo przyjazny dla użytkownika, a jego kreator PIT prowadzi krok po kroku przez kolejne fazy sporządzania e-deklaracji. Program na bieżąco sprawdza poprawność wprowadzonych danych formalnych, dokonuje obliczeń, przenosi dane z załączników do formularza zeznania i odwrotnie. Program gwarantuje satysfakcję z osiągniętego wyniku. Jedyne czego nie gwarantujemy to, że sam fakt zastosowania programu nie spowoduje obniżenia należnego podatku ale może pomóc w osiągnięciu tego celu.

okno glowne program pit

Na zakończenie sporządzania zeznania podatkowego mogą Państwo przekazać 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Przy tej okazji namawiamy osoby otrzymujące świadczenie emerytalne lub rentowe, a wyrażające chęć przekazania 1% do sporządzania zeznań podatkowych PIT-37 na bazie otrzymanych PIT 40A.

e-Deklaracje w programie TaxMachine PITy 

Program TaxMachine PIT-y 2020/2021 umożliwia, bez konieczności pobierania dodatkowych narzędzi, przekazanie e deklaracji do urzędu skarbowego. W tym celu należy:

  • na pasku narzędziowym PIT 37 kliknąć przycisk "e-Deklaracje",
  • w oknie "Wysyłam deklarację" wpisać "Przychód podatnika z zeznania za 2019"
  • kliknąć przycisk "Wyślij"

Po informacji, że deklaracja została wysłana i pobrano urzędowe poświadczenie odbioru (UPO):

  • na pasku narzędziowym formularza PIT 37 kliknij "Poświadczenie odbioru"
  • wdrukuj zeznanie PIT 37 i UPO.

       

Tags: pit-37, pit-37 program, pit-37 druk, program pit-37